Team

 • Uday Chinai

  Chairman

  • Bhavik Chinai

   Group CEO

   • Rajesh Neelakanta

    CEO - BVC Logistics

    • Yogesh Bansode

     President - BVC Brinks

     • Harsh Arora

      President - BVC Logistics

      • Krishna Bastikar

       Vice President - BVC Brinks